ดูฤกษ์แต่งงาน 2559 [ฤกษ์แต่งงาน 2016] ดิถีเรียงหมอน

สำหรับ คู่รักที่มีแผนจะแต่งงานในปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 ซึ่งตามประเพณีของไทย การเริ่มชีวิตคู่ ด้วยการแต่งงาน ในวันทำพิธีแต่งงานต้องเป็นวันที่ดี วันมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตรักเจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อแต่โบราณ คู่รักคู่ไหนวางแผนจะแต่งานในปี 2559 ก็วางแผนดูฤกษ์แต่งงานตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559/2016 ได้ทั้ง 12 เดือน ตามดิถีเรียงหมอน ดังนี้

ดูฤกษ์แต่งงาน 2559  [ดูฤกษ์แต่งงาน 2016] ตามดิถีเรียงหมอน ตั้งเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น แรม ๗ ค่ำเดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 2. วันจันทร์ที่ 4แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 3. วันศุกร์ที่ 8 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะแม
 4. วันศุกร์ที่ 15 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม
 5. วันจันทร์ที่ 18 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 6. วันพฤหัสบดี 21 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 7. วันพุธที่ 27 แรม ๔ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 8. วันอาทิตย์ที่ 31 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 10 ค่ำเดือนยี่ (๒)
 2. วันเสาร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ (๒)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันอาทิตย์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 5. วันพุธที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสาม (๓)
 6. วันเสาร์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 7. วันศุกร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสาม (๓)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 1 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 3. วันจันทร์ที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันจันทร์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 6. วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 7. วันเสาร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 8. วันพุธที่ 30 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2559 /2016 ปีมะแม,ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 1แรม 10 ค่ำเดือนสี่(๔)
 2. วันอังคารที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนสี่(๔)
 3. วันพุธที่ 13 ขึ้น 7 ค่ำเดือนห้า (๕)
 4. วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 10 ค่ำเดือนห้า (๕)
 5. วันอังคารที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำเดือนห้า (๕)
 6. วันจันทร์ที่ 25 แรม 4 ค่ำเดือนห้า (๕)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือนห้า (๕)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน พฤษภาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 10 ค่ำเดือนห้า(๕)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนห้า(๕)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 7 ค่ำเดือนหก(๖)
 4. วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 10 ค่ำเดือนหก(๖)
 5. วันพุธที่ 18 ขึ้น 13 ค่ำเดือนหก(๖)
 6. วันอังคารที่ 24 แรม 4 ค่ำเดือนหก(๖)
 7. วันเสาร์ที่ 28 แรม 8 ค่ำเดือนหก(๖)
 8. วันจันทร์ที่ 30 แรม 10 ค่ำเดือนหก(๖)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน มิถุนายน 2559 ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนหก(๖)
 2. วันเสาร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 3. วันอังคารที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 4. วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 4 ค่ำค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 6. วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 7. วันพุธที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 2. วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)
 4. วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)
 5. วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)
 6. วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)
 2. วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 4. วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 5. วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 6. วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 7. วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

 1. วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 3. วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 4. วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 5. วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 7. วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 8. วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

 1. วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 2. วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 3. วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 4. วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 5. วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 6. วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 7. วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 2. วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 3. วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 4. วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 5. วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 6. วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 7. วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 2. วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 3. วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 4. วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 7. วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

เรียบเรียงข้อมูลโดย BangkokToday.net 

ขอบคุณข้อมูลจาก myhora.com