ผลงานแต่งหน้าเจ้าสาววันงาน-พรีเวดดิ้ง

ผลงานแต่งหน้าทำผมเจ้าสาววันงาน-พรีเวดดิ้ง

โดยช่างประจำร้าน Sweetlove Studio

แต่งหน้าทำผมเจ้าสาว

Posted in แพคเกจถ่ายภาพแต่งงาน

ดูฤกษ์แต่งงาน 2559 [ฤกษ์แต่งงาน 2016] ดิถีเรียงหมอน

สำหรับ คู่รักที่มีแผนจะแต่งงานในปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 ซึ่งตามประเพณีของไทย การเริ่มชีวิตคู่ ด้วยการแต่งงาน ในวันทำพิธีแต่งงานต้องเป็นวันที่ดี วันมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตรักเจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อแต่โบราณ คู่รักคู่ไหนวางแผนจะแต่งานในปี 2559 ก็วางแผนดูฤกษ์แต่งงานตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559/2016 ได้ทั้ง 12 เดือน ตามดิถีเรียงหมอน ดังนี้

ดูฤกษ์แต่งงาน 2559  [ดูฤกษ์แต่งงาน 2016] ตามดิถีเรียงหมอน ตั้งเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น แรม ๗ ค่ำเดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 2. วันจันทร์ที่ 4แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 3. วันศุกร์ที่ 8 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะแม
 4. วันศุกร์ที่ 15 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม
 5. วันจันทร์ที่ 18 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 6. วันพฤหัสบดี 21 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 7. วันพุธที่ 27 แรม ๔ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 8. วันอาทิตย์ที่ 31 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 10 ค่ำเดือนยี่ (๒)
 2. วันเสาร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ (๒)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันอาทิตย์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 5. วันพุธที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสาม (๓)
 6. วันเสาร์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 7. วันศุกร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสาม (๓)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 1 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 3. วันจันทร์ที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันจันทร์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 6. วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 7. วันเสาร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 8. วันพุธที่ 30 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2559 /2016 ปีมะแม,ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 1แรม 10 ค่ำเดือนสี่(๔)
 2. วันอังคารที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนสี่(๔)
 3. วันพุธที่ 13 ขึ้น 7 ค่ำเดือนห้า (๕)
 4. วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 10 ค่ำเดือนห้า (๕)
 5. วันอังคารที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำเดือนห้า (๕)
 6. วันจันทร์ที่ 25 แรม 4 ค่ำเดือนห้า (๕)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือนห้า (๕)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน พฤษภาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 10 ค่ำเดือนห้า(๕)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนห้า(๕)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 7 ค่ำเดือนหก(๖)
 4. วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 10 ค่ำเดือนหก(๖)
 5. วันพุธที่ 18 ขึ้น 13 ค่ำเดือนหก(๖)
 6. วันอังคารที่ 24 แรม 4 ค่ำเดือนหก(๖)
 7. วันเสาร์ที่ 28 แรม 8 ค่ำเดือนหก(๖)
 8. วันจันทร์ที่ 30 แรม 10 ค่ำเดือนหก(๖)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน มิถุนายน 2559 ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนหก(๖)
 2. วันเสาร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 3. วันอังคารที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 4. วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 4 ค่ำค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 6. วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 7. วันพุธที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 2. วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)
 4. วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)
 5. วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)
 6. วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)
 2. วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 4. วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 5. วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 6. วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 7. วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

 1. วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 3. วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 4. วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 5. วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 7. วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 8. วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

 1. วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 2. วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 3. วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 4. วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 5. วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 6. วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 7. วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 2. วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 3. วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 4. วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 5. วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 6. วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 7. วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 2. วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 3. วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 4. วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 7. วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

เรียบเรียงข้อมูลโดย BangkokToday.net 

ขอบคุณข้อมูลจาก myhora.com

Posted in แพคเกจถ่ายภาพแต่งงาน

ชุดเจ้าบ่าว ชุดไทยเจ้าบ่าว ชุดสูทเจ้าบ่าวให้เช่า

ชุดเจ้าบ่าว ชุดไทยเจ้าบ่าว ชุดสูทเจ้าบ่าวให้เช่า

ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใส่วันงาน ทั้งชุดไทยใส่กับกางเกง หรือโจงกระเบน

ชุดสูท ชุดทักซิโด้ พร้อมเสื้อและเนคไท หูกระต่ายให้เช่า

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท

IMG_2003 IMG_2001 IMG_1998 IMG_1996 IMG_1994 IMG_1990 IMG_1988 IMG_1986 IMG_1984 IMG_1981 IMG_1978 IMG_1974 IMG_1963

Posted in ชุดแต่งงาน