Blog Archives

ชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไทยให้เช่า

ชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไทยให้เช่า

ชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไทยให้เช่า ให้เช่า 350 บาท พร้อมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู ที่คาดผม มี 4 ไซด์ให้เลือก ไซด์ S ไหล่กว้างประมาณ 13.5 นิ้ว รอบอก 34 นิ้ว ความยาวเสื้อ 22 นิ้ว ไซด์ M ไหล่กว้างประมาณ 14 นิ้ว รอบอก 38 นิ้ว ความยาวเสื้อ 23 นิ้ว ไซด์ L ไหล่กว้างประมาณ 15 นิ้ว รอบอก 42

Posted in ชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไทย

ชุดเพื่อนเจ้าสาว

ชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดไทย

ชุดเพื่อนเจ้าสาว  ให้เช่า 350 บาท พร้อมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู ที่คาดผม มี 4 ไซด์ให้เลือก ไซด์ S ไหล่กว้างประมาณ 13.5 นิ้ว รอบอก 34 นิ้ว ความยาวเสื้อ 22 นิ้ว ไซด์ M ไหล่กว้างประมาณ 14 นิ้ว รอบอก 38 นิ้ว ความยาวเสื้อ 23 นิ้ว ไซด์ L ไหล่กว้างประมาณ 15 นิ้ว รอบอก 42

Posted in ชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไทย